Alergie a jejich léčba bylinami

Milí čtenáři,
je mým přáním, aby se tato rubrika stala Vaším průvodcem na cestě k duševnímu i fyzickému zdraví. Tímto článkem bych Vás chtěla seznámit s výhodami léčby alergií jednou z metod celostní mediciny – fytoterapií. Alergie ,kterou v ČR dnes trpí více než 2 miliony lidí,je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinů E na některou z látek ,běžně se vyskytujích v přírodě – pyly,roztoči,prach …
Po této aktivaci dochází v organismu k vyplavení histaminu,který způsobuje nám známé alergické projevy – otoky sliznic, alergickou rýmu, slzení očí ,…“ Moderní“ chemické léky-antialergika 2. a 3. generace, tento účinek histaminu na organismus blokují.Jelikož ale neodstraňují příčinu, ale pouze následek alergické reakce, musí se užívat dlouhodobě , zatěžují organismus , negativním vedlejším účinkem je také útlum, únava, ospalost.
Hlavní příčinou vzniku alergie je nesprávné fungování imunitního systému,ke kterému dochází vnitřním znečištěním organismu chemickými látkami, dlouhodobým stresem. Správně sestavená
bylinná směs dovede organismus vyčistit od chemických látek, odstranit alergické projevy i srovnat imunitní systém. Odstranění alergie je většinou dlouhodobé či trvalé.

Zpracovala: PharmDr.Greta Zitková