Numerologická ochutnávka čísla 7

Psychické číslo vyjadřuje energii, se kterou vstupujete do života – talenty a slabiny, které nám
byly dány do vínku. Ovlivňuje osobnost člověka po celý život. Nejsilnější vliv má v dětství,
dospívání a rané dospělosti. Vlastnosti typické pro psychické číslo si u sebe nejlépe potvrdíte
tak, že si vzpomenete na to, jak jste se přirozeně chovali v dětství – před tím, než jste se
naučili chovat tak, jak se od vás očekávalo.

Vaše psychické číslo  7

Sedmičky si chtějí vše vyzkoušet na vlastní kůži. Sedmička je číslo naší duše. Číslo
vnímavosti, citlivosti a velké zodpovědnosti. Lidé narození sedmého mají nejsilněji vyvinutý
šestý smysl. Sedmičky prostě ví, co je správné a to pak prosazují a bez váhání realizují. Od
jejich cíle je nic nemůže odradit. Rozhodují se rychle a vyjadřují se přímočaře. I jejich vnitřní
zrak však někdy může ovládnout vlastní ego nebo jiná externí síla a pak – zjistí-li, že šli
špatným směrem, to často nesou těžce. Může to dojít tak daleko, že ze zklamání propadnou
závislostem – na drogách, jídle, alkoholu. Negativně založené sedmičky mohou mít sklon
intrikovat.

Sedmičky přitahuje cestování (zvláště moře). Potřebují mít určitou finanční jistotu, ale
hromadění majetku je nezajímá. Často se věnují charitě. Peníze často vydělávají díky svým
originálním talentům nebo nápadům. Mají pozitivní vztah k umění – jsou to často herci,
zpěváci nebo spisovatelé. Lidé se jim často svěřují, protože sedmičky jsou obdařeny empatií,
soucitem a chápavostí. Často mívají zvláštní sny – i jasnovidecké. Přitahuje je vesmír,
mytologie a nadpřirozený svět.

Pozitivní vlastnosti 7:

Víra ve vlastní schopnosti, obrovská zásoba pozitivní energie, empatie,
porozumění, citlivost, srdečnost, čich na lidi, láska ke zvířatům, lidem a všemu okolo,
vnímavost – dar intuice (mnohdy i jasnovidectví), spolehlivost, organizační talent, láska ke
studiu a vědění.

Slabiny:

Uzavřenost, nerady poslouchají ostatní, nerady se hádají, odmítají vidět stinné
stránky, mohou se cítit nepochopené, přecitlivělost, strach z nedostatku a budoucnosti,
intrikářství, sklon k úrazům.
Ideální povolání: bankéř, inženýr, zdravotní sestra, lékař, chirurg, léčitel.

Jak na to, abyste splnili životní úkol svých předků?

Vyjasněte si své pocity. Opusťte staré vzorce myšlení, sliby a přesvědčení. Duchovně se
očistěte a získáte volnost a bezpečí. Otevřete své srdce, ale také srdce lidí ve vašem okolí.
Najít pravdu v každém srdci – to je váš úkol.