RAKOVINA – nadějná budoucnost

Vědci jsou přesvědčeni, že alespoň 80–90 % nádorových onemocnění je ovlivněno životním stylem, tedy i způsobem stravování. Mnohé tak můžeme ovlivnit sami, tím, co jíme.

Knihy, které rozpoznávají dezinformace o jídle

Ve sdělovacích prostředcích se objevuje spousta různých informací o stravě. Dezinformace nám pomůže rozpoznat kniha Čínská studie (ČS), která získala titul Kniha roku USA, a Celek – přehodnocení vědy o výživě. Obě knihy téhož autora profesora T. C. Campbella, vědce zaměřeného na výživu, odhalují důvody současného zmatení veřejnosti v oblasti výživy a zdraví a nastiňují možnosti řešení tohoto problému. Odborníci na výživu, vědci a hlavně lékaři zřejmě nic nevědí o důkazech, popsaných v těchto knihách nebo jim nechtějí uvěřit, a tím nás okrádají o informace, které mohou zachránit život bez drahého ozařování, léčiv a operací.

Problém způsobují bílkoviny (proteiny)

Tým T. Colina Campbella provedl např. zajímavý pokus: Jednu část laboratorních potkanů, jimž nejdříve aplikoval látku vyvolávající rakovinu, živil stravou obsahující 20 % bílkovin a druhou skupinu stravou s 5 % bílkovin. U každého zvířete ve skupině konzumující 20 % proteinů vznikl nádor nebo nádorová prekurzorová léze, zatímco u zvířat druhé skupiny se tyto problémy neobjevily. Vědci přitom také dokázali, že rakovinný růst je u potkanů možné „vypínat” a „zapínat“, a to jednoduše změnou množství bílkovin v jídle. Nádorové bujení, zastavené na relativně dlouhou dobu konzumací stravy s nízkým obsahem bílkovin, se ale návratem ke stravě s vysokým obsahem bílkovin opět nastartovalo. Nedobré pro nás však je, že pro spuštění nádorového bujení stačí množství bílkovin, které lidé běžně konzumují a které jim navíc bývá doporučováno!

Nebezpečné živočišné bílkoviny

Vysoce účinný protinádorový „stroj“ přeměňující škodlivé látky v organismu na netoxické, vylučované močí, je rostlinná strava. Živočišné bílkoviny ve stravě vyvolávají horečnou aktivitu, jejímž výsledkem je rakovina. Ukazuje se (více v ČS), že právě živočišné bílkoviny představují spouštěč rakoviny, zatímco konzumace rostlinných bílkovin, např. z pšenice nebo luštěnin, ani ve vysokých dávkách vznik nádorů nevyvolává.
Strava bohatá na živočišné bílkoviny tedy je, vedle např. kouření, jedním ze zcela zásadních faktorů ovlivňujících rakovinu.

Prospěšné antioxidanty                                   

Existují důkazy (více v ČS), že strava s vysokým obsahem bílkovin zvyšuje tvorbu volných radikálů, čímž podporuje nežádoucí tkáňové poškození. Látky schopné tyto volné radikály neutralizovat se nazývají antioxidanty. Naše těla je měla k dispozici v rostlinách, které tvořily během větší části lidského vývoje základ naší stravy. Když lidstvo však přešlo na stravu s velkým množstvím živočišných produktů, má těchto antioxidantů nedostatek.

Co z toho plyne?

Lék můžeme mít – na svém talíři.

V Čínské studii jsou dostatečné důkazy, abychom uvažovali o využití stravy jako cesty k prevenci i léčbě rakoviny. Potraviny, které jíme, nás často mohou pomoci rychleji a lépe než známé způsoby léčby. A vedlejší účinky přírodní rostlinné stravy nás nebudou strašit, budou pouze pozitivní.

Eva Dědková

Více o Čínské studii: www.svitani.eu