Za zázračným uzdravením do Rokole

Věda velice nerada přiznává, že existují fenomény, se kterými si neví rady. Není to chyba vědy, ale lidí. Kdysi vysvětlení zázraku bralo církvi vítr z plachet a mocní reagovali neprodleně a pro vědce často fatálně. Dnes se zase zavírají oči. Co se nedá vysvětlit, to neexistuje. Opět naštěstí jenom pro některé.

Kostel a dřevěný ochoz, cíl poutnických návštěv

Navrácený zrak

Píšeme rok 2023 a stále nepadlo definitivní vysvětlení. Zřejmě ani nepadne. Podívejme se tedy raději rovnou na nějaké ty zázraky a hlavně na místa, kde se odehrály. Dnes navštívíme mariánské poutní místo Rokole, kde se udál zázrak uzdravení. Název odpovídá místu. Úzké lesní údolí naleznete v Orlických horách, asi osm kilometrů východně od Nového Města nad Metují, mezi obcemi Slavoňov a Nový Hrádek. Každé poutní místo má svoji legendu. Zde to byla malá dívka, která se ztratila v hlubokých lesích a Panna Maria ji ukázala cestu zpátky domů. Na místě potom vytryskl zázračný pramen, který přinesl zdraví mnoha lidem. I nevidomému synkovi místního lesníka. Otec uzdraveného chlapce nechal z vděčnosti na místě postavit dřevěnou kapličku, která byla roku 1859 nahrazena kaplí zděnou. Poutní místo nezůstalo dlouho utajeno a ti, kteří putovali do tehdy mnohem významnějšího poutního místa Vambeřic (v Polsku) zde měli plánovanou zastávku a odpočinek.

Originální svatyňka

Kopie kapličky v Schönstattě nad poutním areálem

Ke kapličce se později připojila křížová cesta i kostelík, který patří uprostřed těchto staveb mezi nemluvňata, protože vznikl až v roce 1945. Naprostou novinkou je zde ale první originální svatyňka svého druhu v Čechách vystavěná v roce 1997. Je to kopie původní kapličky v Schönstattě, nedaleko Koblenze v Německu, náležející k mezinárodnímu katolickému hnutí založenému v roce 1914. Kaplička v Rokoli je již 143. kopií původní kapličky v pořadí. Kromě auta sem snadno dojedete i autobusem anebo sem třeba z Nového Města nad Metují dojít i pěšky a cestou si užít krásné krajiny.

Do skal, nebo do Polska?

Návštěvu Rokole můžete spojit s návštěvou některých dalších zajímavých míst v okolí. Nabídka je bohatá – zámek v Novém Městě nad Metují, Broumovské skály, Česká Skalice a Babiččino údolí, údolí Peklo, na jaře zaplavené kvetoucími bledulemi, zámek a muzeum v Náchodě nebo vyhlášené trhy v nedaleké polské Kudowě Zdroji.

Text a foto: Karel Dudek

Křížová cesta v dřevěném ochoze

Místní unikátní Cesta manželů

Místní unikátní Cesta manželů

Rokole je místní částí obce Bohdašín